Περί αρχαίας ελληνικής θρησκείας / About the ancient Greek religion

1) Ο Ξενοφάνης (Xenophanes) δήλωσε: Homer and Hesiod have ascribed to the gods all things that are a shame and a disgrace among mortals, stealing and adulteries and deceiving of one another.

Ο Πλάτων (Plato) στο βιβλίο του Πολιτεία (Republic) επέμεινε ότι πολλές από τις ιστορίες των θεών δεν πρέπει να λέγονται στους νέους. Wilbur Smith, Therefore Stand, 234.

2) Ο Ρενάν (Renan), ο οποίος ήταν άκρως παγανιστής λέει: “The ancient Greeks had no well determined rule of faith, and their religion, charming when taken as poetry, is, when viewed according to our theological ideas, a mere mass of contradictory fables, the true meaning of which it is very hard to unravel”. Wilbur Smith, Therefore Stand, 228.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s