Τι είναι η «απαρχή» του εδαφίου Ιάκωβος 1:18;

Βουληθεὶς ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας, εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς ἀπαρχήν τινα τῶν αὐτοῦ κτισμάτων.

Η «απαρχή» είναι στην Π.Δ. θρησκευτικός όρος. «Απαρχαί» είναι το εκλεκτότερο μέρος όλων των γεννημάτων της γης και των κτηνοτροφικών προϊόντων, τα «πρωτογεννήματα» λεγόμενα, τα οποία οι Ισραηλίτες «ηγίαζον» εις τον Θεό, δηλαδή τα αφιέρωναν, τα πρόσφεραν. Λέγεται δε απαρχή και επί των τέκνων ακόμη, διότι τα άρρενα πρωτότοκα ήταν «άγια τω Κυρίω» (Εξ. 22:29, 23:19· Δευτ. 18:4).

Ερμηνεία εις την επιστολήν του Ιακώβου, Σάκκος, σελ. 31.

Advertisements

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s