Ποια είναι η προέλευση του Αγίου Φωτός;

Πώς ανάβει το Άγιο Φως το μεγάλο Σάββατο; Υπάρχει κάποια θαυματουργική παρέμβαση όπως πιστεύουν πολλοί χριστιανοί;

Σύμφωνα με την βικιπαιδεία: Αν και η πιο συνηθισμένη αναφορά για το “Άγιο Φως” περιλαμβάνει την αυτανάφλεξη των κεριών, εντούτοις, σύμφωνα με μαρτυρίες πιστών, το Άγιο Φως είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται στο θόλο εντός του Ναού της Αναστάσεως αλλά και κατ΄ άλλους έξω από αυτόν. Εμφανίζεται σαν λευκογάλανες οριζόντιες ταινιώδεις αστραπές, περιστρεφόμενες ανταύγειες ή κινούμενες φλόγες που κανείς δεν γνωρίζει από που προέρχονται. Στον Ναό δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτροφωτισμός. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι πολλές λαμπάδες των πιστών και κανδήλες ανάβουν μόνες τους, ενώ η φλόγα δεν τους καίει τα πρώτα λεπτά.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καλοκύρης ερεύνησε διεξοδικά το ζήτημα και μπορείτε να δείτε να συμπεράσματά του εάν κλικάρετε εδω.

One thought on “Ποια είναι η προέλευση του Αγίου Φωτός;

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s