Πώς γνωρίζουμε ότι τα λόγια και η προσωπικότητα του Ιησού δεν είναι επινοημένα αλλά πραγματικά και αυθεντικά;

Υπάρχουν συνολικά 7 κριτήρια αξιολόγησης της αυθεντικότητας – αξιοπιστίας των λόγων και της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού. Τα τρία κριτήρια είναι «αρνητικά» και τα τέσσερα «θετικά».

Αρνητικά κριτήρια

  • Τι είδους Μεσσία ανέμεναν οι Ιουδαίοι; Ανέμεναν έναν κοσμικό Βασιλιά, έναν Μεσσία–Επαναστάτη–Απελευθερωτή (δες π.χ. Oscar Cullman, The Christology of the New Testament, σελ. 115ff & Ψαλμοί Σολομώντα 17:21ff· Αποκάλυψη Έσδρα· Αποκάλυψη Βαρούχ).
  • Τι είδους ηθικές αντιλήψεις είχαν; Ακολουθούσαν την ηθική του Μωσαϊκού Νόμου (Οδόντα αντί οδόντος, δες π.χ. Λουκάς 9:54). Αντιθέτως, η ηθική του Ιησού υπερέβαινε και ανυψωνόταν πολύ πάνω από την ηθική του Μωσαϊκού Νόμου (Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη… ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν).
  • Τι είδους θρησκευτικές αντιλήψεις είχαν περί Βασιλείας; Ανέμεναν μια κοσμική Βασιλεία. Ο Ιησούς αντιθέτως δίδαξε: «Μετανοεῖτε, ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν», «Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου».

Θετικά κριτήρια

  • Κριτήριο Αραμαϊκού υποβάθρου: Ταλιθά κούμι, Αββά (80 φορές ο Ιησούς προσφωνεί τον Θεό «Πατέρα» δηλ. Αββά στα ευαγγέλια, 1 φορά ο Παύλος), Ηλί ηλί λαμά σαβαχθανί, εφφαθά, κ.λπ.
  • Κριτήριο πολλαπλής μαρτυρίας: Τέσσερα Ευαγγέλια.
  • Κριτήριο ανομοιότητας: Η διδασκαλία του Ιησού (παραβολές, φρασεολογία) δεν επαναλαμβάνεται πουθενά αλλού στην Κ.Δ.
  • Κριτήριο συμφωνίας απάντων: Ευαγγέλια και Επιστολές συμφωνούν επί της διδασκαλίας του Ιησού. Σε αντιδιαστολή με δηλώσεις απόκρυφων Ευαγγελίων (π.χ. Ευαγγέλιο του Θωμά: «…γιατί κάθε γυναίκα που θα κάνει τον εαυτό της άντρα θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών»).

Συμπέρασμα: Εάν η προσωπικότητα, τα λόγια και η διδασκαλία του Ιησού ήταν επινοημένα και όχι αυθεντικά, θα έπρεπε να συμφωνούν με τις επικρατούσες αντιλήψεις, πράγμα που δεν συμβαίνει.

Δημήτρης Τσινικόπουλος

Advertisements

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s