Περί του Τριαδικού δόγματος

Κατά τους πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγρα­φείς, στην έκφραση «ποιήσωμεν άνθρωπον» του στί­χου υποφώσκει το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Σ’ αυτή διακρίνουν από κοινού έναν άμεσο υπαινιγμό των θείων προσώπων της. Έτσι με το «ποιήσωμεν» ο Θεός Πατήρ απευθύνεται, κατ’ άλλους μεν, στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, οπότε και τα τρία πρόσωπα συνερ­γούν στη δημιουργία του ανθρώπου, κατ’ άλλους δε, μόνο στον Υιό, ο όποιος ως ο «Εαυτού Λόγος» και η «Εαυτού Σοφία», πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός.

Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι η διδασκαλία του δόγματος αυτού ήταν άγνωστη στην Π. Διαθήκη και ξένη προς τη θεολογική της σκέψη. Μόνο δε ως υ­παινιγμός μπορεί να εκληφθεί, ο όποιος υπό το φως της Κ. Διαθήκης κατανοείται πλήρως (Γαλ. 4,4) [Τα έντονα γράμματα δικά μου].

Σταύρος Καλαντζάκης, Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης, σελ. 41, 42.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s