Η κατάρα στην Παλαιά Διαθήκη

Στην Π. Διαθήκη η κατάρα (קְלָלָה qelalah) δηλώνει, ό­πως και η αρχαία ελληνική αρά, την επίκληση της θείας εκδίκη­σης που στηρίζεται στη δύναμη του εκπεφρασμένου λόγου. Η επίκληση αυτή σκανδαλίζει σήμερα τις ηθικές συνειδήσεις, γιατί ερμηνεύεται ως έκρηξη οργής και αγανάκτησης, που προδίδει μνησικακία, κακότητα, εμπάθεια. Αλλά είναι σαφές ότι στη βιβλική χρήση τους οι κατάρες κατανοούνται απλώς ως θλιβερές προειδοποιήσεις και διαπιστώσεις για την τύχη των παραβατών του θείου νόμου και δικαιολογούνται ως ένας τρόπος παιδαγωγικός για την αλλαγή της συμπεριφοράς τους και προσοικείωση της ευ­λογίας.

Καλαντζάκης, Σταύρος, Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s