Περί “σημαντικών” θεολόγων

Είναι επίσης ιστορικά βέβαιο πώς θεολόγοι όπως ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Συμεών ο Νέος θεολόγος, ο Γρηγόριος Παλαμάς και πολλοί άλλοι, αποτελούν ανακάλυψη της εποχής μας, και ότι κατά τους πολλούς και μακρούς αιώνες της Μετα-βυζαντινής ιδίως περιόδου ήσαν για τη σκέψη της εποχής στην κυριολεξία ανύπαρκτοι. Παρέμεναν σαν μια παληά πνευματική αριστοκρατία απομονωμένη στο παρελθόν, χωρίς σημασία για την τρέχουσα ζωή της Εκκλησίας.
Αγουρίδη Σάββα, Η θρησκεία των σημερινών Ελλήνων, σελ. 17, 18.

Σχολιάστε

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s