Σκοτώσαμε τον Θεό και ορφανέψαμε

Ο πατήρ Φιλόθεος Φάρος αποτιμά με λόγο οξύ στην «Κ» τη σχέση μερίδας πιστών με το Θείο και τον ρόλο της Εκκλησίας.

 «Ο Χριστός ήταν σαφής όταν είπε πως δεν ήρθε να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο. Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε. Αντιθέτως, καταδικάζει ξεκάθαρα συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως την υποκρισία. Μιλώντας στους Φαρισαίους, οι οποίοι έκαναν όσα κάνουμε εμείς οι κληρικοί σήμερα, στηλίτευσε το ενδιαφέρον τους για τα περίτεχνα κοσμήματα, τα περίλαμπρα άμφια, την επιδίωξή τους να κάθονται στις πρώτες θέσεις των δείπνων αλλά και την εκμετάλλευση φτωχών ανθρώπων. Ο Χριστός συνεχώς καταδικάζει την υποδούλωση στα υλικά αγαθά, τη χλιδή και την πολυτέλεια. Όλα αυτά αφορούν εμάς τους παπάδες. Ζούμε ζωή πριγκιπική, μετακινούμεθα με τις κράισλερ και τις μερσεντές, μας υπηρετεί ένα σωρό κόσμος, φορτωνόμαστε όλα αυτά τα χρυσά και έχουμε και την απόλυτη εξουσία στην ψυχή των ανθρώπων. Είναι ανατριχιαστικά πράγματα αν σκεφτείτε ότι γίνονται στο όνομα του Χριστού που περπατούσε ξυπόλητος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι. Ε, λοιπόν, είμαστε ανακόλουθοι με όσα δίδαξε ο Χριστός. Και επομένως το λιγότερο που θα περίμενε κάποιος από εμάς είναι να μην πετάμε πέτρες στους άλλους. Οι δικές μας αμαρτίες είναι εκείνες που κυρίως καταδίκασε ο Ιησούς Χριστός. Πώς να το κάνουμε· δεν μίλησε για τις προγαμιαίες σχέσεις, αλλά είπε ξεκάθαρα πως δεν γίνεται να υπηρετεί κάποιος δύο Κυρίους, τον Θεό και τον Μαμωνά. Είπε επίσης πως όποιος έχει δύο χιτώνες να δίνει τον ένα».

Με έντονη αυτοκριτική διάθεση, ο π. Φιλόθεος καταδικάζει την εξουσιαστική συμπεριφορά ορισμένων κληρικών. «Κοιτάξτε, εμείς οι κληρικοί στο μεγάλο μας ποσοστό εσωτερικά είμαστε τενεκέδες ξεγάνωτοι. Και προσπαθούμε να καλύψουμε την αίσθηση της εσωτερικής μας ανεπάρκειας. Γιατί πολλοί από εμάς, αν μας βγάλετε τα γένια και τα ράσα, δεν είμαστε τίποτα. Θα ήμασταν σκέτα μηδενικά. Όμως με αυτά τα συμπράγαλα που φοράμε αποκτάμε κύρος, μπορούμε να καθορίζουμε τις ζωές των άλλων, κρέμονται οι άλλοι από το στόμα μας, αποκτάμε εξουσία. Και έτσι νομίζουμε ότι θα αυξήσουμε την αυτοεκτίμησή μας. Κούνια που μας κούναγε. Δεν αφορά βέβαια τους πολλούς ότι δεν αυξάνουμε την αυτοεκτίμησή μας. Τους αφορά όμως ότι τους βασανίζουμε και τους οδηγούμε στον Καιάδα των ψυχοφαρμάκων που είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Επίσης, πολλοί κληρικοί θέλουμε να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο να δείξουμε ότι έχουμε λόγο υπάρξεως. Ασχολούμαστε με το Σκοπιανό ή με άλλα παρεμφερή πράγματα –άσχετα με την αποστολή μας– για να δείχνουμε ότι κάτι έχουμε κάνει. Έχουν καμία σχέση αυτά με όσα δίδαξε ο Χριστός;».

Εφ. Καθημερινή

Επιτέλους, ένας κληρικός με το γνώθι σαυτόν… Εύγε.

God vs Science / Θεός εναντίον Επιστήμης

Time magazine article which quotes from an interview of Richard Dawkins and Francis Collins, and which can be found here. Άρθρο του Time magazine το οποίο παραθέτει απόσπασμα συνέντευξης των Richard Dawkins και Francis Collins, και το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

There are two great debates under the broad heading of Science vs. God. The more familiar over the past few years is the narrower of the two: Can Darwinian evolution withstand the criticisms of Christians who believe that it contradicts the creation account in the Book of Genesis? In recent years, creationism took on new currency as the spiritual progenitor of «intelligent design» (I.D.), a scientifically worded attempt to show that blanks in the evolutionary narrative are more meaningful than its very convincing totality. I.D. lost some of its journalistic heat last December when a federal judge dismissed it as pseudoscience unsuitable for teaching in Pennsylvania schools.

Continue reading

How much force does the statement of the atheist that “there is no God” have? / Πόση ισχύ έχει η δήλωση ενός άθεου «δεν υπάρχει Θεός»;

No one knows enough to be an atheist. There is no logical ground for atheism. Atheism is logically impossible. The basis by which the atheist proclaims his faith is empty. He has no foundation, rationality, or epistemology for his denial of God.

chart

The above diagrams illustrate this truth. The first diagram represents total knowledge of reality. It includes everything there is to know, it represents one hundred percent knowledge. The logical question we must ask is, “How much of this knowledge does the atheist possess?” Very little! Einstein said he knew less than half of one percent. Let us be generous and give the atheist two percent of total knowledge. The second diagram represents the knowledge of the atheist in relation to total knowledge of reality. The next logical question: “Is it possible for God to exist outside the knowledge the atheist possesses?” The answer, logically yes! Then how can the atheist say there is no God? He cannot logically say there is no God. Is it any wonder the Bible says, “The fool says in his heart, ‘There is no God’” (Psalm 14:1 NIV)?

Steve Kumar, Christianity For Skeptics: An Understandable Examination of Christian Belief, σελ. 75.

 

To all the above add the following statement of Lee Smolin too:

Recent surveys reveal a universe that consists primarily of something unknown. 70% of the density of matter in the universe occurs in the form of dark energy, while 26% is dark matter. Only 4% is ordinary matter that we know. This means that less that the one twentieth (1/20) consists of material which we have observed experimentally or described by the standard model of particle physics. For the remaining 96%, besides the aforementioned properties, nothing is known.

Θεωρία χορδών. Όλα ή τίποτα; Lee Smolin, σελ. 53, 53.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέστε και τις δηλώσεις του Lee Smolin:

Πρόσφατες έρευνες αποκαλύπτουν ένα Σύμπαν που αποτελείται κατά κύριο λόγο από κάτι άγνωστο. Το 70% της πυκνότητας ύλης του Σύμπαντος εμφανίζεται υπό μορφή σκοτεινής ενέργειας, ενώ το 26% είναι σκοτεινή ύλη. Μόλις το 4% είναι η συνηθισμένη ύλη που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο από ένα μέρος στα είκοσι αποτελείται από ύλη την οποία έχουμε παρατηρήσει πειραματικά ή έχουμε περιγράψει με το Καθιερωμένο Πρότυπο της σωματιδιακής φυσικής. Για το υπόλοιπο 96%, πέρα από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, δεν γνωρίζουμε τίποτα.

Θεωρία χορδών. Όλα ή τίποτα; Lee Smolin, σελ. 53, 53.

Είναι ο Θεός της Παλιάς Διαθήκης διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης; / Is the God of the Old Testament different from the God of the New Testament?

Does not the Old Testament present a different God (cruel and revengeful) from the New Testament (God full of love)?

God full of love in the
Old Testament

Deuteronomy 7:8

Psalms 103:13, 17

Psalms 136

Jeremiah 31:3

Micah 7:18

Joel 2:13

God full of love in the
New Testament

John 3:16

Romans 8:31-38

1 John 4:8

The Old Testament teaches to love your “neighbor”

Exodus 23:4f

Proverbs 25:21

1 Samuel 24:6, 7

2 Kings 6:22

Revengeful God in the New Testament

John 3:36

Romans 1:18

Romans 2:5, 6

2 Thessalonians 1:6-9

Revelation 6:15-17

Revelation 14:9-11

The personality of God is the same from the begging of the Old Testament to the end of the New Testament.

 

Δεν παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη ένα διαφορετικό Θεό (σκληρός και εκδικητικός) από την Καινή Διαθήκη (Θεός αγάπης);

Θεός αγάπης στην Παλαιά Διαθήκη

Δευτερονόμιο 7:8

Ψαλμός 103:13, 17

Ψαλμός 136

Ιερεμίας 31:3

Μιχαίας 7:18

Ιωήλ 2:13

Θεός αγάπης στην Καινή Διαθήκη

Ιωάννης 3:16

Ρωμαίους 8:31-38

1 Ιωάννη 4:8

Η Π.Δ. διδάσκει την αγάπη προς τον πλησίον

Έξοδος 23:4f

Παροιμίες 25:21

1 Σαμ. 24:6, 7

2 Βασ. 6:22

Θεός τιμωρός στην Καινή Διαθήκη

Ιωάννης 3:36

Ρωμαίους 1:18

Ρωμαίους 2:5, 6

2 Θεσσαλονικείς 1:6-9

Αποκάλυψη 6:15-17

Αποκάλυψη 14:9-11

Η προσωπικότητα του Θεού είναι συνεπής από την αρχή της Παλαιάς Διαθήκης έως το τέλος της Καινής Διαθήκης.