Περί της αξιοπιστίας της μαρτυρίας του Ευσέβιου για τον κανόνα των ευαγγελίων κατά Ωριγένη

Αφού ο καθηγητής Σάκκος αναφέρει τις παραθέσεις της επιστολής του Ιούδα από τον Ωριγένη,  γράφει για τον Ευσέβιο:

Ο Ευσέβιος στην Εκκλησιαστική του ιστορία προσπαθεί εκ διαφόρων μεμονωμένων και σποραδικών μαρτυριών του Ωριγένη να συντάξει τον κατάλογο των υπ’ αυτού (του Ωριγένη) δεκτών γινομένων βιβλίων της Καινής Διαθήκης (Ευσέβιος Α 6, 25, 3-14 [20, 581a-585a]). Εκ του καταλόγου εκείνου λείπουν οι επιστολές του Ιακώβου και του Ιούδα. Μετά τις παραπάνω μαρτυρίες όμως, ουδέν άλλο αποδεικνύεται, ει μη ότι ο Ευσέβιος είναι ανακριβής. Είναι απορίας άξιον πώς εκ τόσων μαρτυριών, εγκατεσπαρμένων εις τόσα και τόσον σπουδαία έργα του Ωριγένη δεν βρήκε ούτε μία.

Υπόμνημα στην επιστολή του Ιούδα, σελ. 18, 19.