Πόση βαρύτητα δίνεται στις αποδείξεις;

Ένας ειλικρινής αναζητητής της αλήθειας θα πρέπει να είναι πρόθυμος να εξετάσει τις αποδείξεις και να ακολουθήσει την πορεία που αυτές υποδεικνύουν. Αυτό εξάγεται και από τη γνωστή Σωκρατική αρχή. Π.χ.:

  • Ας εξετάσουμε αν αυτό που λες μπορεί να γίνει ή όχι. Γιατί όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε, τέτοιος είμαι, ώστε να μην υπακούω σε τίποτα άλλο παρά στον λόγο εκείνο, που όταν σκέφτομαι, θα μου φανεί ο καλύτερος ή ὡς ἐγὼ οὐ νῦν πρῶτον ἀλλὰ ϰαὶ ἀεὶ τοιοῦτος οἷος τῶν ἐμῶν μηδενὶ ἄλλῳ πείϑεσϑαι ἢ τῷ λόγῳ ὃς ἄν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος ϕαίνηται. (Σωκράτης προς Κρίτωνα, Πλάτων Κρίτων, 46β)
  • For I certainly do not yet know myself, but whithersoever the wind, as it were, of the argument blows, there lies our course ή we must follow the argument wherever, like a wind, it may lead us ή ῎Ισως, ἦν δ’ ἐγώ, ἴσως δὲ καὶ πλείω ἔτι τούτων· οὐ γὰρ δὴ ἔγωγέ πω οἶδα, ἀλλ’ ὅπῃ ἂν ὁ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φέρῃ, ταύτῃ ἰτέον. (Σωκράτης στην Πολιτεία του Πλάτων 394d).
  • Ιf you analyze [our first hypotheses] adequately, you will, I think, follow the argument as far as a man can and if the conclusion is clear, you will look no further ή καὶ ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγᾦμαι, ἀκολουθήσετε τῷ λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀνθρώπῳ ἐπακολουθῆσαι· κἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν ζητήσετε περαιτέρω. (Σωκράτης στο Φαίδων του Πλάτων 107b)
  • «Το ισχυρίζεσθαι και στοχαζεσθαι είναι εύκολον και παντός, αλλά το ερευνάν και αποδεικνύειν είναι επίμοχθον και ου παντός ανδρός». Τσινικόπουλος, Κριτική στη Νέα Αθεολογία.
  • Sapiens ninil affirmat quod non probet (Ο σώφρων δεν βεβαιώνει κάτι χωρίς απόδειξη). Τσινικόπουλος, Κριτική στη Νέα Αθεολογία.