Περί της φυσικής επιλογής

Αν η φυσική επιλογή εξουδετερώνει το επιχείρημα από το σχέδιο στη ζωντανή ύλη (έμβια ύλη) δεν εξουδετερώνει το ίδιο επιχείρημα του σχεδιασμού στην άβια ύλη, όπως στη δομή της ύλης. Γιατί στην άβια ύλη η φυσική επιλογή και οι ποικιλίες δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Και αφού η άβια φύση υπάρχει στο σύμπαν πολύ περισσότερο από την έμβια, οι Δαρβινιστές έχουν λύσει πολύ μικρό μέρος του προβλήματος του σχεδιασμού με τη θεωρία τους· γιατί ο σχεδιασμός του μη ζωντανού μέρους παραμένει ανέγγιχτος από τις θεωρίες της επιλογής του Δαρβίνου. Έτσι, το επιχείρημα του σχεδιασμού παραμένει απόλυτα ισχυρό στην άβια ύλη.

A. E. Wilder-Smith, Καταγωγή και προορισμός του ανθρώπου, σελ. 29.