Περί αρχαίας ελληνικής θρησκείας / About the ancient Greek religion

1) Ο Ξενοφάνης (Xenophanes) δήλωσε: Homer and Hesiod have ascribed to the gods all things that are a shame and a disgrace among mortals, stealing and adulteries and deceiving of one another.

Ο Πλάτων (Plato) στο βιβλίο του Πολιτεία (Republic) επέμεινε ότι πολλές από τις ιστορίες των θεών δεν πρέπει να λέγονται στους νέους. Wilbur Smith, Therefore Stand, 234.

2) Ο Ρενάν (Renan), ο οποίος ήταν άκρως παγανιστής λέει: “The ancient Greeks had no well determined rule of faith, and their religion, charming when taken as poetry, is, when viewed according to our theological ideas, a mere mass of contradictory fables, the true meaning of which it is very hard to unravel”. Wilbur Smith, Therefore Stand, 228.