Περί “εύκολων” δηλώσεων, υποθέσεων, θεωριών

«Το ισχυρίζεσθαι και στοχαζεσθαι είναι εύκολον και παντός, αλλά το ερευνάν και αποδεικνύειν είναι επίμοχθον και ου παντός ανδρός».

Sapiens ninil affirmat quod non probet, έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι (Ο σώφρων δεν βεβαιώνει κάτι χωρίς απόδειξη).

Δημήτρης Τσινικόπουλος, Κριτική στη Νέα Α-θεολογία.